Bliv mentor for nye studerende på datalogiuddannelsen i 2017/18 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Datalogisk Institut, DIKU > Om DIKU > Ledige stillinger > Bliv mentor for nye st...

Bliv mentor for nye studerende på datalogiuddannelsen i 2017/18

DIKU søger 10 engagerede studerende til at være mentorer (studenterstudievejledere) for de nye studerende på bachelor datalogiuddannelsen i studieåret 2017/2018.

Formål med mentorordningen

Som mentor skal du hjælpe de studerende, der starter på datalogi i 2017 med at komme godt i gang med uddannelsen, både fagligt og socialt.

Dine opgaver som mentor

 • Planlægge og gennemføre den faglige del af tre campusdage i uge 35 for nye studerende i samarbejde med rusvejlederne og resten af studiestartsaktørerne. Vi begynder planlægningen i foråret 2017.
 • Planlægge og afholde studiecaféer en gang om ugen i blok 1-2,  og ca. hver anden uge i blok 3-4.
 • Planlægge og afholde temamøder et par gange om året med forskelligt fagligt indhold.
 • Hjælpe med at danne studiegrupper ved studiestart og følge op på studiegrupperne i løbet af året.
 • Holde tæt kontakt til de nye studerende og følge op på, om deres studieaktiviteter forløber planmæssigt.
 • Deltage i løbende koordineringsmøder med de andre mentorer, førsteårsundervisere, rusvejledere, studiestartskoordinator og SCIENCE Studie- og karrierevejledning.
 • Deltage i uddannelsesdag for mentorer på Datalogisk Institut (primo august). 
 • Evt. deltage i i SIP(studieintroduktionsprogram)-udvalg.
 • Evaluere mentorforløbet samt overlevere arbejdsprocedurer til næste års mentorer.

Du skal forvente, at der kan være arbejde op til og i eksamensuger og mellemuger.

Hvor meget skal jeg arbejde?

Den gennemsnitslige ugentlige arbejdstid er 3 timer, som er ujævnt fordelt over året. Der er flest arbejdsopgaver i blok 1-2, 2017.

Hvem leder vi efter

Det er en fordel, hvis:

 • Du er fagligt dygtig.
 • Du er udadvendt og empatisk.
 • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret.
 • Du skal have lyst til at indgå i et samarbejde med DIKU og SCIENCE Studie- og karrierevejledning om at skabe bedre kultur og forudsætninger for at være fuldtidsstuderende.
 • Vi anbefaler, at du samtidigt søger et instruktorat på et førsteårskursus, da erfaringen viser, at dette gavner den faglige integration som mentor.

Forudsætninger for at blive mentor

 • Det er en forudsætning for ansættelse, at du er indskrevet som studerende ved en videregående uddannelse, og at dokumentation for dette indsendes sammen med ansøgningen.
 • Hvis du er studerende fra DIKU, vil det være en fordel.
 • Du skal have indsigt i uddannelsens struktur og faglige indhold, især på 1. studieår.

Ansættelsesforhold

Ansættelse som studenterstudievejleder sker i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende og aflønnes med en timeløn på kr. 184,28 kr (2016-niveau).

Ansættelsen er tidsbegrænset til 14 måneder. Ansættelsesdato er 15. april 2017.

Sådan ansøger du

Send en motiveret ansøgning vedlagt dokumentation for beståede eksaminer elektronisk via jobsiden på http://jobportal.ku.dk  under ”Studenterjobs” under ”Administrative og forskningsunderstøttende stillinger”, så den er universitetet i hænde senest d. 29. marts 2017.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til  Ann Steendahl Søndergaard på tlf.: 24 48 03 38 eller anns@di.ku.dk eller Ellen-Margrethe Dahl-Gren, projekt-fastholdelse@science.ku.dk.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.