Instruktorater på DIKU, blok 1 og 2 i 2018/2019 – Københavns Universitet

Datalogisk Institut, DIKU > Om DIKU > Ledige stillinger > Instruktorater på DIKU...

Instruktorater på DIKU, blok 1 og 2 i 2018/2019

Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU), søger instruktorer på kurser, som udbydes på bacheloruddannelser og på kandidatuddannelser på DIKU i perioden 3. september 2018 – 3. februar 2019, blok 1 og 2.  
 
De ledige instruktorater er på følgende kurser:

Datalogi:  

 • Advanced algorithms and data structures (AADS)     
 • Advanced Computer Systems (ACS)     
 • Advanced programming (AP)     
 • Advanced Topics in Machine Learning (ATML)     
 • Big Data Systems (BDS)     
 • Computersystemer (CompSys)     
 • Disket Matematik og Algoritmer (DMA)     
 • Introduktion til computergrafik (Grafik)     
 • IT-projektledelse (ITP)     
 • IT-sikkerhed (ITS)     
 • Logic in Computer Science (LICS)     
 • Machine Learning (ML)     
 • Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD)     
 • Modelling and analysis of data (MAD)     
 • Programming Massively Parallel Hardware (PMPH)     
 • Programmering og problemløsning (PoP)     
 • Vision and Image Processing (VIP)

 Kommunikation og it:  

 • KOMIT Analyse, design og regulering af it-infrastruktur     
 • KOMIT Grundlæggende datalogi     
 • KOMIT Konceptudvikling og innovation     

Læs mere om arbejdsopgaverne på de enkelte kurser her. Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser er også offentliggjort på www.kurser.ku.dk.

Arbejdsopgaver  

Instruktorernes opgaver varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt:  
 

I forbindelse med kurset:  
1. Forberedelse og afholdelse af ugentlige øvelser. 
2. Forberedelse af kurset før kursusstart og evt. assistance under eksamen/reeksamen.
3. Ugentlige instruktormøder, herunder løbende kommunikation med kursusansvarlig og andre instruktorer om arbejdsopgaver.
4. Prøveregning og udarbejdelse af opgaver.
5. Rettelse og godkendelse af opgaver.  
6. Vejledning og besvarelse af spørgsmål fra studerende udenfor øvelsestimerne, fx på Absalon. 

Arbejdsopgaver udenfor kursusregi:
1. Deltagelse i instruktorworkshop på IND, hvis man ikke har deltaget tidligere. På uddannelsen lærer du didaktiske værktøjer, som du kan bruge i din rolle som instruktor.  
2. Besvarelse af mails etc. fra instituttet vedr. ovenstående arbejdsopgaver, samt overholdelse af deadlines og aftaler.

Kvalifikationer  

Instruktoraterne ønskes fortrinsvis besat med ansøgere, der inden for de seneste år har bestået datalogistudiets bacheloruddannelse. Studerende, som har bestået bacheloruddannelsen (eller går på kandidat uddannelsen) i Matematik, Cognition & It, Kommunikation & IT eller IT og Sundhed kan også komme i betragtning, såfremt de opnåede kompetencer er relevante for kurset. Det er et krav at være indskrevet og aktiv studerende. Derudover er det vigtigt, at du taler flydende dansk for at være instruktor på et BSc-kursus og taler godt engelsk som instruktor på MSc-kurserne.  

Løn og ansættelsesforhold  

Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund. Læs Cirkulærer for overenskomst af Studenterundervisere ved universiteter mv. 
 
Ansættelsen er tidsbegrænset for en 5-årig periode fra den 1. september 2018 – 31. august 2023. Det er dog en betingelse for din ansættelse, at du er indskrevet som studerende ved en videregående uddannelse. 
 
Det konkrete timetal pr kursus fastsættes forud for hvert semester. Lønnen udgør 212,41 kr. pr. time for instruktorer.  

Ansøgning  

Send din motiverede ansøgning vedlagt karakterudskrift og CV elektronisk ved at klikke på ’Søg stillingen’ nedenfor, så den er universitetet i hænde senest den 21. maj 2018. Hvis du ansøger om flere forskellige instruktorater, så skal disse helst prioriteres.
 
Du bedes vedhæfte dokumentation på at du er indskrevet som studerende ved en længere videregående uddannelse.  
 
Hvis du i forvejen er ansat som instruktor på DIKU venligst angiv dette øverst i din ansøgning!  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  

Ansættelsessamtaler  

Du vil I nogle tilfælde blive inviteret til en ansættelsessamtale med den kursusansvarlige underviser. E-mailadresse og telefonnummer skal oplyses på ansøgningen.  

Yderligere oplysninger om stillingerne  

Yderligere oplysninger om kurserne kan fås ved henvendelse til den kursusansvarlige. Det fremgår af kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk, hvem der er kursusansvarlig.  
 

SØG STILLINGEN    

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.