Instruktorater på DIKU, blok 1 & 2, 2017 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Datalogisk Institut, DIKU > Om DIKU > Ledige stillinger > Instruktorater på DIKU...

Instruktorater på DIKU, blok 1 & 2, 2017

DIKU søger instruktorer på kurser, som udbydes på bacheloruddannelser og på kandidatuddannelser på DIKU i perioden 4. september 2017 – 5. februar 2018, blok 1 og 2.

De ledige instruktorater er på følgende kurser på Datalogi:

Læs mere om arbejdsopgaverne på de enkelte kurser her. Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser er også offentliggjort på www.kurser.ku.dk. Arbejdet vil som regel påbegyndes ca. en måned før blokkens start.

Arbejdsopgaver

Instruktorernes opgaver varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt:

I forbindelse med kurset:

  1. Forberedelse og afholdelse af ugentlige øvelser.
  2. Forberedelse af kurset før kursusstart og evt. assistance under eksamen/reeksamen.
  3. Ugentlige instruktormøder, herunder løbende kommunikation med kursusansvarlig og andre instruktorer om arbejdsopgaver.
  4. Prøveregning og udarbejdelse af opgaver.
  5. Rettelse og godkendelse af opgaver.
  6. Vejledning og besvarelse af spørgsmål fra studerende udenfor øvelsestimerne, fx på Absalon.

Arbejdsopgaver udenfor kursusregi:

  1. Deltagelse i instruktorworkshop på IND, hvis man ikke har deltaget tidligere. På uddannelsen lærer du didaktiske værktøjer, som du kan bruge i din rolle som instruktor.
  2. Besvarelse af mails etc. fra instituttet vedr. ovenstående arbejdsopgaver, samt overholdelse af deadlines og aftaler.

Kvalifikationer

Instruktoraterne ønskes fortrinsvis besat med ansøgere, der inden for de seneste år har bestået datalogistudiets bacheloruddannelse. Studerende, som har bestået bacheloruddannelsen (eller går på kandidat uddannelsen) i Matematik, Cognition & It, Kommunikation & IT eller IT og Sundhed kan også komme i betragtning, såfremt de opnåede kompetencer er relevante for kurset. Det er et krav at være indskrevet og aktiv studerende. Derudover er det vigtigt, at du taler flydende dansk for at være instruktor på et BSc-kursus og taler godt engelsk som instruktor på MSc-kurserne.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund. Læs Cirkulærer for overenskomst af Studenterundervisere ved universiteter mv.

Det konkrete timetal pr kursus fastsættes forud for hvert semester. Lønnen udgør 209,34 kr. pr. time for instruktorer.

Ansøgning

Send din motiverede ansøgning vedlagt karakterudskrift og CV elektronisk ved at klikke på ’Søg stillingen’ nedenfor, så den er universitetet i hænde senest den 3. august 2017. Hvis du ansøger om flere forskellige instruktorater, så skal disse helst prioriteres.

Hvis du i forvejen er ansat som instruktor på DIKU venligst angiv dette øverst i din ansøgning.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsessamtaler

Du vil I nogle tilfælde blive inviteret til en ansættelsessamtale med den kursusansvarlige underviser. E-mailadresse og telefonnummer skal oplyses på ansøgningen.

Yderligere oplysninger om stillingerne

Yderligere oplysninger om kurserne kan fås ved henvendelse til den kursusansvarlige. Det fremgår af kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk, hvem der er kursusansvarlig.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.